KD Cirkulane pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture

Društva in druge pravne osebe zasebnega prava na področju kulture, katerih delovanje je splošno koristno in je v javnem interesu na področju ustvarjanja, posredovanja ali varovanja kulturnih dobrin oziroma na področju kulturnih dejavnosti, lahko predlagajo, da se jim podeli status v javnem interesu na področju kulture.

Ministrstvo za kulturo je na podlagi predložene vloge status podelilo tudi Kulturnemu društvu Cirkulane. Ponosni in veseli smo, da že več kot 120 let razvijamo kulturo v tem lepem delu Haloz in da so pomen te dejavnosti prepoznali tudi na državnem nivoju.