Praznovali smo 110 let

110 let je minilo, odkar je bilo ustanovljeno Bralno društvo »Naprej«.

"Oklenite se, Barbarčani, z vnemo novega društva in pristopajte pridno kot novi udje; saj udnina ne znaša mnogo, a duševni hasek bode velik ..." S takimi in podobnimi zanosnimi besedami je leta 1899 k včlanitvi v Bralno društvo Naprej vabil dopisnik Slovenskega gospodarja, znan pod imenom Vandrovček. Da so njegova vabila med Barbarčani naletela na pozitiven odmev, priča dejstvo, da se je od takrat kulturno delovanje v kraju razmahnilo in vse do danes ni več zamrlo. Živahno aktivnost sta začasno prekinili obe svetovni vojni, a je vsakič znova zaživela (Mira Jerenec; Poti ljubiteljske kulture, str. 59).

Danes je v KD Cirkulane organiziranih 8 sekcij, kar je največ v zgodovini društva, in sicer: • Mešani pevski zbor, • Dramska sekcija, • Tamburaši iz Cirkulan, • Ljudski pevci, • Mladi veseljaki, • Ljudske pevke Sestre Kopinske • Folklorna sekcija, • Knjižnica.

Kot priznanje za dolgoletno amatersko delovanje v kulturi je občina Cirkulane v letu 2009 podelila Kulturnemu društvu veliko priznanje občine Cirkulane. Trud, ki ga člani namenjajo ljubiteljski kulturi, je poplačan. Delovanje društva sta zaznamovala razvoj in utrip kraja, tako v preteklosti kot sedanjosti.

Prejeto priznanje je zasluga tudi vseh predhodnikov. Zasluga gre tudi vsem tistim, ki amatersko kulturo podpirajo. Ob takšnih priložnostih se spomnimo vseh, ki soustvarjajo danes za jutri brez materialnih nagrad. Brez bogatega društvenega življenja, kot ga ima občina Cirkulane, si težko predstavljamo družbeno življenje danes. Ta dogajanja bi pogrešali, če jih več ne bi bilo. Zato je prav, da kolikor največ lahko prispevamo k bogatitvi krajevne zgodovine, soustvarjamo z vsemi skupaj boljši jutri, ne samo v materialnem, pač pa predvsem v duhovnem smislu.