Predstavitev odrskih postavitev

  STARA SEM NEVOLNA SEM – splet plesov in pesmi iz Haloz


Pesem: Stara sem nevolna sem

Plesi: Zibenšrit z vrtenico, Rašpla, Polka – Velika Varnica

Odrska postavitev, sestavljena iz pesmi in plesa, kjer petje  žensko napove ples, ki v veseli igrivi podobi skozi vso odrsko postavitev predstavlja veselega Haložana. Ja, igrivost in nagajiviost ter splet spretnosti v plesnem izražanju zaznamujejo plesno celoto teh preprostih plesov. Večglasno žensko petje na začetku se takoj prestavi v ples z melodijo pesmi. Napove se z preprostim tekom v parih postavitev v krogu. Ples – Zibenšrit zapisan v Gradiščih seveda z dodanimi elementi. Rašpla je zaplesan prav tako v krogu , malo drugače in veselo, poskočno. Zaključi se s polko, veselo in enostavno, temparamnetno kot se za plesalce iz Haloz spodobi.

»Stara sem nevolna sem«  - Dances from Haloze

Song: Stara sem, nevolna sem

Dances: Zibenšrit z vrtenico, Rašpla, Polka

Dances represent happy and temperamental people who have in Haloze work hard, but still knew how to take time for ourselves and enjoy. Dances are jumpy and dynamic, visible in the partial impact of the border area, as well as elements of dance coming from Croatia. The most interesting dance is » Haloška polka«, which dancers dance at the end of choreography and presents  an interesting dance element - alternating fast turning  and gyrations.

  SPLET ZAHODNOŠTAJERSKIH PLESOV


Pesem: Dekle je na pragu stala (Troglasno žensko petje), Štirje fantje špilajo

Plesi: Drgelca, Pojštertanc – Štirje fantje špilajo, Marinar ali Malinar, Trablan

Postavitev Zahodno štajerskih plesov sledi zgodbi fanta in dekleta , ki sta skozi ves ples izpostavljena. Zgodba o močni privlačnosti in ljubezni, ki se igrivo prepleta in ob koncu napove nadaljevanje v ohcet. Oderska postavitev se prične s šegavo pesmijo Dekle je na pragu stalo, kjer se dekletom pridruži mlad fant in z njimi zapleše prvi del Drgelce. Med tem časom na oder iz vsake strani pristopijo ostali plesalci in z dekleti odplešejo vrtenico ter iz ravne linije postavijo trikotno obliko. Fant in dekle najprej plešeta vrtenico sama in se približata drug drugemu z drugim delom plesa, ki ga ostali plesalci plešejov  obliki črke v.

Sledi pojštertanc po krogu, v katerem z menjavanjem le pride mladenič do deklice, ki mu je v prvem plesu pobegnila. Sledi marinar po krogu v desno, le solo par pleše po krogu v levo. ( Upam da sem prav navedla strani). Sledi Trablan, ples pričneta solista, vsi ostali plesalci so postavljeni v polkrog in ga na mestu zaplešejo. Zaključijo z zadnjim delom pesmi štirje fantje špilajo, kjer paru napovedo poroko in v tem vzdušju zapustijo oder ter pustijo odprto napoved za naslednje leto.

  »KUHLE« LJUDSKI PLESI IZ DRAVSKEGA POLJA


Pesem: Če prideš ti sam

Plesi: Galop polka iz Korene, Bušolenka, Krajc polka, Pobreška polka, Miha tunča polka

Ko zapustimo Haloze se ob reki Dravi razteza lepa in slikovita pokrajina Dravskega polja. Plesi, ki se plešejo na tem področju, so prav tako temperamentni in igrivi, a za razliko od Haloških manj poskočni in bolj uglajeni. Seveda v tej koreografiji ves čas poteka simpatična bitka spolov, a na koncu vedno zmaga močnejši, toraj ženske. Plesi, ki se igrivo prepletajo zahtevajo kar nekaj spretnosti in igrivisto, a vseeno je najzanimivejši dodatek koreografije – kuhalnice. Male in velike.

SPOONS - Dances from Dravsko polje

When you leave Haloze by the riverside Drava stretching beautiful and picturesque landscape Dravsko polje. Dances which are danced in this area are also lively and playful, but unlike the Haloze less jumpy and more refined. Of course, in this choreography all the time passing sympathetic battle between gender, but in the end always wins stronger - women.

Dances, which are playfully combines require some skills, but nevertheless is the most interesting add- of  choreography – with small and large cooking spoons.

  »MARKO SKAČE« PLESI IZ PREKMURJA


Plesi: Marko skače, Šamarjanka, Po zelenoj trati,Čardaš

Plesi iz prekmurske ravnice so lahkotni, zanimivi in igrivi. V koreografiji se sprehodimo od lahkega in elegantnega šotiša , pa vse tja do temperamentnega in zanimivega Marko skače. Koreografija povezuje raznolike plese in jih združuje v zanimivo zmes gibanja in izražanja čustev plesalcev, pretvorjenih v plesno izraznost.

Dances from Prekmurje

Dances from the Prekmurje plains are an effortless, interesting and playful. The choreography will take a walk from light and elegant »Šotiš«, all the way up to the temperamental and interesting »Marko skače«. Choreography connects the diverse dances and combines them into an interesting mixture of movement and expression of emotions of the dancers transformed into a dance expression.

  PLESI IZ RAZKRIŽJA


Plesi:

Plesi prihajajo iz obmejne vasice Razkrižje, med Slovenijo in Hrvaško, prav tako pa so na mejnem področju med pokrajinama Šrajersko in Prekmurjem. Na plese so pomembno vplivali različni migracijski premiki v tej mali vasici. Tako lahko vidimo vpliv Štajerskega temperamenta, prekmurske lahkosti, Madžarski vplivi  čardaša in Hrvaške veselosti in strumnega koraka. Plesi so posebnost v slovenski folklori in predstavljajo multikulturno zmes raznolikosti.

Dances from Razkrižje

Dances come from the border village of Razkrižje, between Slovenia and Croatia, as well as at the boundaries between Slovenian regions  Šrajerska and Prekmurje. On the  structure of dances had a significant influence the various migratory movements in this little village. You can see the impact of the Štajerska temperament, Prekmurje lightness, Hungary  impacts on »Čardaš« and Croatian gaiety and a perfectly matching step. Dances are unique in Slovenian folklore and represent a mixture of multicultural diversity.

  MEJENSKI KOLAŽ


Glasbena priredba: Tamburaši iz Cirkulan

Glasbena spremljava: Tamburaši iz Cirkulan

Plesi: Mejenski marš – cvajšrit, marš. Zibenšrit , dvojni valček in mejenska polka – cvajšrit in drmeš

Odrska postavitev imenovana Mejenski kolaž, je nastala na podlagi ustnih virov, pričevalcev ki živijo v majhni vasici Meje, ki leži tik ob Hrvaški meji, kjer je bil tok življenja in še je danes prepeleten med ljudmi, ki se ne ozirajo na mejo. Tako lahko v postavitvi zaznamo elemente plesov, ki so značilni ne samo v Halozah ampak tudi v Hrvaškem Zagorju. In prepletanje glasbe in korakov. Značilni koraki cvajšrita in poskočnega marša se prepletajo z valčkovimi koraki in koraki hrvaškega drmeša. Temparament plesa se stopnjuje do konca. Samo za priložnost gostovanja v Srbiji so melodije prirejene na diatonično harmoniko, saj plesalce drugače spremlja tamburaški sestav.