Društvena knjižnica

Knjižničarstvo je ena od kulturnih dejavnosti, ki ima v Cirkulanah dolgo tradicijo. Prvo javno knjižnico so namreč tukaj organizirali že leta 1899 v okviru takrat ustanovljenega Bralnega društva Naprej. V šolski kroniki so takrat zapisali: »Namen tega društva je medsebojno izobraževanje, pošteno razveseljevanje, poučevanje, posebno o gospodarskih stvareh.

Da je bilo to društvo tudi tukaj potrebno, znači najbolje to, ker mu je takoj pristopilo v prvem letu črez 100 udov ter je do danes črez 1000 knjig izposodilo.« Bralci so si v knjižnici najraje izposojali slovenske časopise, posebej priljubljena sta bila Slovenski gospodar in Domovina, na razpolago pa so imeli tudi liste Narodni list, Naš dom, Novi slovenski Štajerc, Jež in Kmetovalec. Knjige so bile v pretežni večini izdaje Slovenske matice, Družbe Sv. Mohorja in Katoliške bukvarne.

Že leta 1908 smo v Cirkulanah dobili drugo javno knjižnico in sicer v okviru Krščansko slovensko izobraževalnega društva (KSID), ki je bilo ustanovljeno na pobudo župnika Janeza Vogrina. Kmalu po ustanovitvi je imelo društvo 64 članov, v knjižnici pa 250 knjig in več katoliških časnikov. V 30-ih letih 20. stoletja je bilo KSID ukinjeno, dejavnost Bralnega društva Naprej in s tem tudi knjižnico pa je postopoma prevzelo Sokolsko društvo Sv. Barbara v Halozah, ustanovljeno leta 1930.

Velika škoda je bila povzročena med drugo svetovno vojno, saj so okupatorji večino društvenih knjig sežgali ter uničili celotno arhivsko dokumentacijo vseh treh društev. Od bogate knjižnice se je ohranilo le nekaj knjig, ki naj bi jih odnesli in skrili domačini. Ker so bili vsi knjižnični popisi skupaj z društveni arhivi uničeni, lahko danes o velikosti in sestavi knjižnic sklepamo zgolj na osnovi ohranjenih časopisnih virov in s pomočjo žigov, ki jih najdemo v redkih ohranjenih primerkih.

Po drugi svetovni vojni je bila osnovana nova knjižnica pri krajevnem odboru OF; ko je bilo leta 1948 ustanovljeno takšna deluje v okviru Kulturnega društva (KD) Cirkulane še danes. Leta 1993 je bil zaradi slabih prostorskih pogojev knjižnica preseljena v prostore osnovne šole v Cirkulanah, kjer je zanjo skrbela šolska knjižničarka Marinka Zebec, od leta 2014 pa jo vodi Mira Petrovič.

V dogovoru z osnovno šolo smo leta 2017 knjižnico prenesli nazaj v društveni prostor, ki smo ga uredili v centru kraja. Danes knjižnica deluje kot priročna knjižnica za potrebe sekcij KD Cirkulane, hkrati pa se oblikuje kot lokalna oz. domoznanska zbirka za Cirkulane in okolico. Slednje v praksi pomeni, da zbiramo predvsem različne publikacije, ki nastajajo v naših krajih in/ali obravnavajo lokalne vsebine, pomembne za naš kraj.

V knjižnici si lahko gradivo izposojajo člani KD Cirkulane, ostali pa v dogovoru z vodjo knjižnice Miro Petrovič.

Vse domačine, ki doma še hranite fotografije, dokumentacijo o društvih ali knjige z žigi društev, ki so delovala v Cirkulanah pred drugo svetovno vojno, prijazno vabimo, da se nam oglasite in nam omogočite skeniranje teh dokumentov ali jih podarite za društveni arhiv in knjižnico.

Cirkulane: Kam v nedeljo med rano in pozno mašo?

Preberite prispevek "ŠTAJERSKEGA TEDNIKA "objavljen 10 September 2017

Povezava:

https://www.tednik.si/druzba/21-zgoraj-rotator-desno/7391-cirkulane-kam-v-nedeljo-med-rano-in-pozno-maso

Društvena knjižnica
Kontaktne informacije

Mira Petrovič,

  • mira.jerenec@gmail.com ali
  • 031 536 901

Katalog knjižnice:

Fotogalerija