Zgodovina KD Cirkulane

UPRAVNI ODBOR B.D. NAPREJ - L. 1901

Cirkulane z okolico se lahko pohvalijo z bogato zgodovino organiziranega kulturnega delovanja v kraju. Njegovi začetki segajo v leto 1899, ko je bilo ustanovljeno Bralno društvo Naprej, ki je prineslo v kraj živahno kulturno dogajanje ter se ukvarjalo tudi s karitativno dejavnostjo. V okviru društva so delovali knjižnica, moški pevski zbor, tamburaški zbor in igralska skupina.

Nasproti liberalno usmerjenemu Bralnemu društvu Naprej je bilo leta 1908 ustanovljeno Krščansko slovensko izobraževalno društvo (KSID), v okviru katerega sta prav tako delovali knjižnica in igralska skupina. Tako da so imele Cirkulane že pred prvo svetovno vojno kar dve aktivni kulturni društvi. Ko je bila v začetku tridesetih let minulega stoletja razpuščena Prosvetna zveza v Mariboru, je bilo kot njena članica razpuščeno tudi KSID.

Dejavnost Bralnega društva Naprej pa je počasi prevzela leta 1930 ustanovljena Sokolska četa, v okviru katere so delovali dramska skupina, tamburaški in pevski zbor ter knjižnica. Sokolska četa je skrbela za kulturni utrip kraja vse do druge svetovne vojne, ko je okupator razpustil vsa slovenska društva, njihovo skromno premoženje pa namenil za t.i. »izgradnjo Spodnje Štajerske.« Ob tem so bili uničeni tudi društveni arhivi, tako da moramo podatke o njihovem delovanju danes iskati v drugih, žal dostikrat pomanjkljivih virih.

Po osvoboditvi je v okviru krajevne organizacije osvobodilne fronte delovala kulturno prosvetna sekcija, v kateri so se zbrali nekdanji godbeniki in igralci. L. 1948 so ustanovili Izobraževalno umetniško društvo (IZUD) Cirkulane, ki se je kasneje poimenovalo po Frančku Kozelu, nekdanjem igralcu in telovadcu pri Sokolski četi ter prvem padlem partizanu iz Cirkulan.

Kronološki pregled delovanja KD Cirkulane


 • 1899 >> Ustanovljeno Bralno društvo Naprej, v okviru katerega delujejo knjižnica, moški pevski zbor, tamburaški zbor in igralska skupina.
 • 1908 >> Ustanovljeno Krščansko slovensko izobraževalno društvo (KSID).
 • 1915-1918 >> 1. svetovna vojna, javno kulturno delovanje je začasno prekinjeno.
 • 1930 >> Ustanovljeno je Sokolsko društvo Sv. Barbara v Halozah, v okviru katerega delujejo telovadni odsek, igralska skupina, tamburaški in pevski zbor ter knjižnica.
 • 1931 >> Nova zakonodaja delovanje društev močno omeji; razpuščena so mnoga društva, med njimi KSID.
 • 1941 >> Nacistična okupacija prekine vsako obliko slovenskega kulturnega delovanja; vsa društva v kraju so ukinjena, njihova bogata dokumentacija pa uničena.
 • 1945 >> V okviru krajevne organizacije osvobodilne fronte je ustanovljena kulturno prosvetna sekcija, v kateri se zberejo nekdanji godbeniki in igralci.
 • 1948 >> Ustanovljeno Izobraževalno umetniško društvo (IZUD) Cirkulane.
 • 1951 >> Na občnem zboru IZUD-a sprejmejo sklep, da se društvo poimenuje po Frančku Kozelu, nekdanjem igralcu in telovadcu pri Sokolski četi ter prvem padlem partizanu iz Cirkulan. Društvo sestavljajo dramska, glasbena in pevska sekcija ter knjižnica.
 • 1954 >> V IZUD proslavijo 55-letnico ustanovitve Bralnega društva Naprej, osrednja slovesnost poteka v viteški dvorani letovišča Borl.
 • 1961 >> V okviru društva so aktivni tudi lutkarji in harmonikarji, upraviteljsko stanovanje v šoli preuredijo v dvorano z odrom za nastope.
 • 1963 >> V osnovni šoli organizirajo mladinski tamburaški zbor, ki deluje do l. 1968.
 • 1971 >> Ustanovljen mešani pevski zbor pod vodstvom Jožeta Dernikoviča; sestavljajo ga večinoma pevci, ki so hkrati člani Cerkvenega mešanega pevskega zbora »Jože Krošl« z istim pevovodjem.
 • 1981 >> Aktivno delujejo štiri sekcije: pevski zbor, igralska skupina, knjižnica in nova sekcija- tamburaši, ki imajo prvi nastop 4. julija ob otvoritvi lovskega doma v Brezovcu (aktivni do l. 1985).
 • 1982 >> Podan predlog za gradnjo doma občanov, v katerem bi dobile prostore vse različne organizacije, med njimi tudi Prosvetno društvo (PD) Franček Kozel.
 • 1986 >> Gradnja doma občanov je vključena v občinski program samoprispevka; 17. 11. je vzidan temeljni kamen za njegovo gradnjo.
 • 1989 >> PD Franček Kozel proslavi 90-letnico organiziranega kulturnega delovanja v kraju; izdana je jubilejna publikacija, ki jo napiše dr. Vladimir Bračič. Na osrednji slovesnosti je dr. Bračič imenovan za častnega člana društva.
 • 1992 >> 12. junija slovesno predajo namenu novo večnamensko dvorano.
 • 1994 >> Po več neuspelih poskusih oživi tamburaška dejavnost. Mlada tamburaška skupina prvič nastopi na martinovanju leto kasneje.
 • 1997 >> Kot samostojna sekcija znotraj KD Franček Kozel se organizirajo Ljudski pevci.
 • 1998 >> Znotraj KD Franček Kozel prične delovati vokalna skupina Mladi veseljaki.
 • 1999 >> 100-letnico kulturnega delovanja obeležijo s številnimi prireditvami, izdajo zbornika in razstavo v prostorih osnovne šole, na osrednji slovesnosti odkrijejo spominsko ploščo dr. Vladimirju Bračiču.
 • 2003 >> Na občnem zboru je sprejet sklep, da se PD Franček Kozel preimenuje v Kulturno društvo Cirkulane.
 • 2007 >> Sestre Kopinske se pridružijo KD kot samostojna sekcija znotraj društva.
 • 2008 >> V okviru KD Cirkulane prične z delovanjem folklorna sekcija.
 • 2009 >> Praznovanje 110-letnice organiziranega kulturnega delovanja v Cirkulanah. Občina Cirkulane pred OŠ Cirkulane–Zavrč odkrije doprsni kip ob devetdesetletnici rojstva častnega člana KD Cirkulane in častnega občana dr. Vladimirja Bračiča. V društvu pripravijo tudi razstavo in izdajo zbornik, na osrednji prireditvi jih z nagovorom počasti predsednik RS dr. Danilo Türk. Kot priznanje za dolgoletno amatersko delovanje v kulturi občina Cirkulane podeli Kulturnemu društvu veliko priznanje občine Cirkulane.
 • 2017 >> V prostorih KD Cirkulane je bila odprta prenovljena in posodobljena knjižnica.
 • 2019 >> Praznovanje 120-letnice organiziranega kulturnega delovanja v Cirkulanah je društvo obeležilo s številnimi prireditvami v kraju. KD Cirkulane je ob jubileju prejelo najvišje občinsko priznanje, Veliko zlato priznanje Občine Cirkulane.

Delite z ostalimi